Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Jeugdwet, artikel 4.1.2., en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over Zorg met Karakter.

Klacht indienen?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Zorg met Karakter. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Zorg met Karakter in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Zorg met Karakter in het bijzonder.

Wat te doen bij een klacht
Geef de klacht op een rustig tijdstip aan bij een medewerker of de eigenaar van Zorg met Karakter.

Maak met de eigenaar een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel een vertrouwenspersoon mee.

Hebben de gesprek(ken) met de eigenaar en/of medewerker niet de gewenste uitkomst? Neem contact op met Stichting Klachtenregeling, onze onafhankelijke geschillencommissie, en schakel een klachtfunctionaris van hen in.

Als je ook niet met behulp van een klachtenfunctionaris eruit komt, dan ga je naar de geschilleninstantie.

Wil je meer informatie?
Het reglement van de geschillencommissie van Stichting Klachtenregeling is onderdeel van deze procedure en is te vinden op https://www.klachtenregeling.nl/ik-heb-een-klacht/. Op https://www.klachtenregeling.nl/ staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de geschillencommissie werkt.

Op de homepage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!