Sociale basis

  • Sociale basis versterken
  • Inzet eigen netwerk
  • Ondersteunen en verbinden

Een sociale basis voor iedere inwoner

Vanuit de missie en visie van Zorg met Karakter is het versterken van de sociale basis een belangrijk uitgangspunt. Wij willen binnen de ondersteuning actief toewerken naar het integreren en verduurzamen van de inwoner en zijn omgeving. Dit geven wij vorm met de inzet van o.a. een goed (georganiseerd) (vrijwilligers)netwerk.

Een actieve en professionele samenwerking met het voorliggende veld, naast de tweedelijns zorg. Zorg met Karakter biedt binnen haar werkproces vier mogelijkheden van het versterken van de sociale basis, die terug komen in alle ondersteuningstrajecten. We lichten ze hieronder stuk voor stuk kort toe. In een persoonlijk gesprek vertellen we hier graag meer over.

Buurt en collectief

Zowel terugkerend (schuldhulpmaatje, taalcoaches, contacten in de buurt d.m.v. buurtverenigingen etc.) alsook projecten met een eenmalig karakter (opruimklussen, verhuizing etc.) Wij zien kansen in het delen van ondersteuningsvragen, het mogelijk maken van duurzame sociale contacten en het verkleinen van de kans op vereenzaming.

Eigen netwerk

Wij organiseren groepsgesprekken met familie en/ of het eigen netwerk en stellen met de inwoner en haar kring een familiegroepsplan op. De medewerkers van Zorg met Karakter zijn hiervoor opgeleid door de ‘Eigen Kracht Centrale’.

We zien kansen in het uitgaan van de kracht van de kring, laagdrempelig contact vanuit het eigen netwerk, ondersteuningsvragen zichtbaar krijgen en oplossingen duurzaam borgen, betrokkenheid blijven tonen en monitoren, dat is ons dagelijkse werk.

Vrijwilligers vanuit (welzijn)organisaties

De werkwijze is één op één, vanuit de MVier (waarin zowel vrijwilliger als de tweedelijnsondersteuning is getraind) in de MVier-werkwijze.

Speerpunten vanuit deze samenwerking zijn:

  • Normalisatie
  • Duidelijke afstemming vanaf de hulpverlenings-tekentafel in een gezamenlijk plan
  • Vrijwilligers en tweedelijnsondersteuning werken in elkaars verlengde

Binnen deze werkwijze is er ondersteuning voor de inwoner vanuit Wmo en ondersteuner. De vrijwilliger kan op zijn beurt afstemmen met de vrijwilligerscoördinator. Wij zien kansen in het versterken van de sociale basis door het bieden van normaliserend contact, stappen voorwaarts en houden oog voor de inzet van Wmo financiering.

Cliënten verbinden

Wij verbinden cliënten onderling door een ondersteuningsvraag die samenkomt. Voorbeelden zijn verbinding van energie en vitaliteit door samen te bewegen, het mogelijk maken van het dichtbij brengen van afstanden, door rijmaatjes en bijvoorbeeld door het bieden van ‘ervaringsplekken’ als opstap naar een BBL-opleiding. Kortom, wij zien kansen in activering, betrokkenheid en energie.

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!