Verwijzers

  • Samenwerken en betrokkenheid
  • Expertise in ondersteuning van de inwoner
  • Korte lijnen – heldere communicatie

Gebiedsteams

Het werkgebied van Zorg met Karakter is de provincie Friesland. Onze ondersteuning verloopt uitsluitend via de gebiedsteams in de desbetreffende gemeente. De Wmo-financiering is afhankelijk van de gemeente waar de inwoner woont.

Als organisatie zijn we betrokken en deskundig en hebben we de vaardigheden om creatieve oplossingen te vinden binnen het ondersteuningstraject. Verwijzers die met ons werken waarderen de korte lijnen en het persoonlijke contact. Sparren over een mogelijke samenwerking? We horen graag van je!

Meer participatie, eigen regie

We zijn van mening dat cliënten met autisme, ADHD, ADD, een psychische aandoening of een lichte verstandelijke beperking veel zelf kunnen. Maar soms redden ze het net niet op eigen houtje. Op die momenten bieden wij individuele, praktische ondersteuning om alledaagse obstakels het hoofd te bieden. Nu maar ook in de toekomst.

De praktische ondersteuning van Zorg met Karakter gaat uit van eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoner. Onze casemanagers vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf doen. We geven mensen de ruimte en ondersteunen hen op die momenten wanneer dat nodig is. Zorg met Karakter wordt onder meer ingeschakeld door GZ-psychologie, wijk- en gebiedsteams.

Aanmelding en intake

De aanmelding verloopt via het gebiedsteam van de gemeente waar de betreffende inwoner woonachtig is. Het gebiedsteam neemt contact op met het centrale telefoonnummer om de aanmelding te bespreken. Indien een inwoner zelf contact opneemt met Zorg met Karakter wordt er geïnventariseerd of de hulpvraag van de inwoners past bij de in- en exclusiecriteria van Zorg met Karakter.

Bij inclusie volgt een doorverwijzing naar het gebiedsteam van de gemeente waar de desbetreffende inwoner woonachtig is. Het gebiedsteam neemt contact op met het centrale telefoonnummer om aanmelding te bespreken. Na aanmelding volgt de intake en kennismaking bij Zorg met Karakter. Hierin wordt hulpvraag verhelderd en de route bepaald.

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!