Cliëntenraad

  • Ervaringsdeskundigheid
  • Waardevolle input
  • Ontwikkeling

Cliëntenraad

De cliëntenraad maakt zich sterk voor de belangen van de te ondersteunen inwoners van Zorg met Karakter. De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar samen en adviseert gevraagd en ongevraagd over (beleids)vraagstukken. Het gaat om thema’s als veiligheid, organisatie en beleid, kwaliteit van ondersteuning en het versterken van de sociale basis. 

Binnen Zorg met Karakter vinden wij eigenaarschap en vertrouwen een belangrijk uitgangspunt naar te ondersteunen inwoners en onze collega’s. Wij hebben aandacht voor een democratische besluitvorming en wijsheid van de groep. De waardevolle input van onze raad draagt bij aan de ontwikkeling van onze ondersteuning.

Met trots stellen wij de cliëntenraad binnenkort graag aan je voor!

Leden cliëntenraad

Carla, Debby, Gustar, Danny en John

Contact

De cliëntenraad komt graag in contact met jou! Ze staan open voor vragen, ideeën of een voorstel en zijn te bereiken via: clientenraad@zorgmetkarakter.nl

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!