Wat bieden wij

 • Betrokken, betrouwbaar en deskundig
 • Maatwerk in ondersteuning
 • Innovatief in oplossingen

Individuele, praktische ondersteuning

We bieden individuele praktische ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de volgende leefgebieden: 

 • Wonen
 • Werk en activiteiten
 • Psychische gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Zingeving
 • Sociale omgeving
 • Financiën en administratie

Persoonlijk plan en maatwerk

Meedenken en bewegen met de behoefte, zoveel mogelijk maatwerk, Zorg met Karakter gaat voor een oplossing die past bij haar inwoners. Door in gesprek te gaan, te observeren en te analyseren. Na deze analyse stellen we samen met de hulpvrager persoonlijke doelen op. Waar loopt iemand tegenaan, wat zijn de oorzaken en wat is er al geprobeerd?

De rode draad in de aanpak van Zorg met Karakter is het persoonlijke stappenplan. Die individuele doelstellingen vertalen we naar een helder plan. Om daarna ondersteuning te bieden waarmee mensen daadwerkelijk verder kunnen, waardoor ze in hun kracht komen en ervaren dat ze zelf meer kunnen dan ze dachten. En dat ze best mogen vertrouwen op hun eigen kunnen. Dat is Zorg met Karakter.

Missie en visie

Het is onze missie om te werken aan een stabiele en duurzame toekomst voor iedere inwoner. Verbinden, normaliseren, ontdekken, doen.

Vanuit onze visie bieden wij individuele praktische ondersteuning door te investeren en innoveren in een sterke samenwerking tussen inwoner, netwerk, hulpverlening en voorliggend veld.

We zijn Betrokken, betrouwbaar en deskundig. Wij bieden ondersteuning en stabiliteit op zoek naar een passende oplossing en leveren maatwerk.

Kernwaarden

Wij leveren maatwerk – Wij geloven in eigen kracht – Wij werken samen – Wij doen het samen – Wij zijn Zorg met Karakter!

Doelgroep en ondersteuningsmogelijkheden

Zorg met Karakter is werkzaam in de provincie Friesland en wordt gefinancierd vanuit de Wmo. We bieden ondersteuning aan alle mensen boven de 18 jaar die (door kleine of grote obstakels) een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij kan het gaan om psychische problematiek, licht verstandelijke beperking, problemen met administratie of financiën, dagstructuur, huishouding, werk en school.

Als de situatie erom vraagt schakelen we professionele hulp in om de inwoner het allerbeste te kunnen bieden. We werken nauw samen met huisartsen, gebiedsteams, basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg, Bewindsvoering, verslavingszorg en overige gerelateerde professionals.

Waarom Zorg met Karakter?

Onze drijfveer is oplossingen vinden. Door écht te luisteren, te kijken en te analyseren. Om daarna praktische ondersteuning te bieden die mensen daadwerkelijk verder helpt, waarmee ze in hun kracht komen en ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten. Zorg met Karakter kan uitsluitend worden ingezet via het gebiedsteam van de desbetreffende gemeente.

Dit kenmerkt onze werkwijze:

 • Persoonlijke aanpak: voor iedereen persoonlijke stappenplannen
 • Geleidelijke aanpak: stap voor stap naar zelfstandigheid
 • Samenhang in zorg: ondersteuning waar dat echt nodig is
 • Denken vanuit netwerk: zorgprofessionals en omgeving

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!