Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is ons werkgebied en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Zorg met Karakter opereert in de provincie Friesland. Onze ondersteuning kan, afhankelijk van de gemeente waar je woont, worden gefinancierd met Zorg In Natura (ZIN).

Als je 18 jaar en ouder bent, betaal je een eigen bijdrage. Het CAK int deze bijdrage. Je kunt deze eigen bijdrage niet betalen uit financieringsstromen zoals PGB of ZIN. De eigen bijdrage is voor iedereen €19 per maand.

Voor welke doelgroepen bieden wij ondersteuning?

Zorg met Karakter biedt ondersteuning aan alle mensen boven de 18 jaar. Hierbij gaat het om mensen die problemen ervaren met bijvoorbeeld; houding en gedrag, financiën, administratie, huishouding, werk, school en dagstructuur.

Met welke professionals werkt Zorg met Karakter samen?

Als de problematiek erom vraagt, schakelen we specialistische hulp in. Zorg met Karakter heeft goede ervaringen bij het inschakelen van specialistische hulp. Samen zien we meer en iedereen kan zich richten op zijn eigen kwaliteiten en specialismen. We werken onder meer samen met

– Huisartsen
– Gebiedsteam
– Basis en Specialistische geestelijke gezondheidszorg
– Bewindvoering
– Verslavingszorg
– En andere gerelateerde professionals.

Wat is de visie en missie van Zorg met Karakter?

Zorg met Karakter biedt individuele begeleiding in de thuissituatie. Kerntaak: het rehabiliteren en re-integreren van mensen in de maatschappij en nieuwe kansen in hun dagelijkse bestaan creëren.

De basis van onze aanpak bestaat uit stabiliteit, creativiteit en professionaliteit:

-Stabiliteit
Het ondersteunen van de cliënt begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving. Om daarna tot een actief proces te komen door met inleving en daadwerkelijk luisteren een voorwaartse beweging te maken.

-Creativiteit
Samen met het netwerk zoeken we actief naar alternatieve oplossingen en nog niet benutte mogelijkheden om de vooruitgang van de cliënt te stimuleren.

-Professionaliteit
Het benutten van de eigen kracht van de cliënt door het organiseren van een gezamenlijke en effectieve communicatie tussen betrokken partijen.

Waarom Zorg met Karakter?

Onze drijfveer? Oplossingen vinden. Door te luisteren, te kijken en te analyseren. Om daarna praktische ondersteuning te bieden waarmee mensen écht verder kunnen, waarmee ze in hun kracht komen en ervaren dat ze zelf meer kunnen dan ze dachten.

– Persoonlijke aanpak: voor iedereen persoonlijke stappenplannen
– Geleidelijke aanpak: stap voor stap naar zelfstandigheid
– Samenhang in zorg: ondersteuning waar dat echt nodig is
– Denken vanuit netwerk: zorgprofessionals en omgeving

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!