In- en exclusiecriteria Zorg met Karakter

In- en exclusiecriteria Zorg met Karakter

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de ambulante setting waarin wij ondersteuning bieden.

Inclusiescriteria
De volgende cliënten komen in aanmerking voor ondersteuning bij Zorg met Karakter: Cliënten met een psychische problematiek, een lichte verstandelijke beperking of cliënten die steun in de rug nodig hebben met werk, dagbesteding of school. Met huishouden, omdat er schulden zijn of problemen met middelengebruik.

De ondersteuning van onze cliënten begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving. Om daarna tot een actief proces te komen. Door inleving en écht te luisteren legt Zorg met Karakter de basis voor een voorwaartse beweging.

Algemene exclusiecriteria
Cliënten die wij niet de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
  • Wegloopgedrag,
  • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is,
  • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang),
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
  • Zorgfinanciering vanuit het Persoonsgebonden Budget.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Zorg met Karakter kan bij psychiatrische casuïstiek samen optrekken met ketenpartners of een adviserende rol aannemen.

Een stabiele toekomst

Zorg met Karakter zoekt samen met inwoners naar kracht om hun leven weer (of meer) zin te geven.
Jij stelt jouw doelen. Wij bieden praktische ondersteuning om ze te behalen. We geven je alle tijd en aandacht die nodig is om jou verder te helpen.

Keurmerken

Kom in contact

Zorg met Karakter
Mr. P.J. Troelstraweg 24
8917 CM Leeuwarden
06 - 14 52 85 79
info@zorgmetkarakter.nl

AGB code: 98106043
KvK: 84571853

Op zoek naar Zorg met Karakter? Zet vandaag de eerste stap!